Ψυχοπαίδεια

Συναισθηματική νοημοσύνη

Συναισθηματική νοημοσύνη: ένας συνδυασμός ενσυναίσθησης, κινήτρου, αυτοέλεγχου, λογικής, ικανότητας προσαρμογής και διαχείρισης των συναισθημάτων κάποιου.Συναισθηματική νοημοσύνη

Συναισθηματική νοημοσύνη: ένας συνδυασμός ενσυναίσθησης, κινήτρου, αυτοέλεγχου, λογικής, ικανότητας προσαρμογής και διαχείρισης των συναισθημάτων κάποιου.Εφέ εικονικού φαρμάκου και εικονικού φαρμάκου

Ως εκ τούτου, το εικονικό φάρμακο ορίζεται στην επιστημονική βιβλιογραφία ως ουσία χωρίς συγκεκριμένη φαρμακολογική δραστηριότητα, χορηγούμενη ως έλεγχος σε κλινικές δοκιμές ή σε συγκεκριμένο ασθενή για να διεγείρει πιθανά ψυχολογικά οφέλη.