Ψυχή & Νόμος # 9: Πότε η εγκατάλειψη των ανίκανων γίνεται έγκλημα;

Ψυχή & Νόμος # 9: Πότε η εγκατάλειψη των ανίκανων γίνεται έγκλημα; Και γήρας, μπορεί να εξομοιωθεί, για εγκληματικούς σκοπούς, με ανικανότητα;