Μελέτες Φύλου

Διαφορές προσωπικότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ένας νέος τρόπος μέτρησής τους.

Δεδομένης της αντίθεσης μεταξύ των προβλέψεων που προέρχονται από την εξελικτική θεωρία και εκείνων που βασίζονται στην υπόθεση των ομοιότητας των φύλων, υπάρχει, σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορίνο, μια επιτακτική ανάγκη για ακριβείς εμπειρικές εκτιμήσεις. Το έργο της ποσοτικοποίησης των διαφορών μεταξύ των φύλων στην προσωπικότητα αντιμετωπίζει μια σειρά σημαντικών μεθοδολογικών προκλήσεων και, σύμφωνα με τους συγγραφείς της εν λόγω έρευνας, όλες οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής υποφέρουν, σε διάφορους βαθμούς, από περιορισμούς που τελικά οδηγούν σε συστηματική υποτίμηση αποτέλεσμα ορισμένων διαστάσεων