Διαταραχή Οριακής Προσωπικότητας

Ψυχολογικές θεραπείες για οριακή διαταραχή προσωπικότητας

Αρκετές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που είναι αποτελεσματικές στη θεραπεία της οριακής διαταραχής της προσωπικότητας προκύπτουν από την επιστημονική βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, πρόσφατες κλινικές δοκιμές ισχυρίζονται ότι αυτός ο τύπος ασθενούς αντλεί i