Μεροληψία - Ευρετικές

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΥΤΟ

Από ψυχολογική άποψη, η οπίσθια όψη μπορεί να θεωρηθεί ως γνωστική παραμόρφωση από κάθε άποψη. Είναι η τάση να θεωρούμε τα γεγονότα πιο προβλέψιμα από ό, τι στην πραγματικότητα, για παράδειγμα όταν ένα θέμα αντιμετωπίζει ένα απρόβλεπτο γεγονός, λέει ότι είναι πεπεισμένος ότι 'πάντα ήξερε' ότι τα πράγματα θα πάνε όπως έκαναν.