Παιδιά Και Έφηβοι

Συχνές εφιάλτες στην παιδική ηλικία πιθανοί δείκτες μελλοντικών ψυχωτικών χαρακτηριστικών στην εφηβεία

Σύμφωνα με έρευνα, τα παιδιά που πάσχουν από συχνές εφιάλτες ή νυχτερινές φοβίες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν ψυχωτικές εμπειρίες στην εφηβεία