Διαταραχές Του Αυτισμού Και Του Φάσματος Του Αυτισμού

Το αυτιστικό παιδί και τα αγαπημένα του παιχνίδια - Ψυχολογία - Αυτισμός

Ο σεβασμός για την ποικιλομορφία του αυτιστικού παιδιού ξεκινά από την εγκατάλειψη της προσαρμογής στο τυπικό παιχνίδι για την ενίσχυση των προσωπικών συμφερόντωνIN & AUT. Αισθητηριακή αντίληψη και επικοινωνία στον αυτισμό. Δεύτερο διεθνές συνέδριο. Crema, 22-23-24 Μαρτίου 2012

IN & AUT. Αισθητικές αντιλήψεις και επικοινωνία στον αυτισμό. Δεύτερο διεθνές συνέδριο. Crema, 22-23-24 Μαρτίου 2012. Διαπίστευση ECM