Θεωρία Προσκόλλησης Και Προσκόλλησης

Τραύμα και το σώμα. (2012) - Επανεξέταση της ιταλικής έκδοσης

Τραύμα και σώμα - Ενσωμάτωση παρεμβάσεων από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω: θεραπεία για ασθενείς των οποίων η σωματική εμπειρία αποτρέπει τον προβληματισμό για ψυχικά θέματα.