Φροντίδα

Η αγάπη είναι χαμένο παιχνίδι…

Εθισμός στην αγάπη: το να ερωτευτείς διαμορφώνει την ταυτότητα των νέων, θεωρείται ως αποτέλεσμα ορθολογικών ενεργειών, θέλησης για αλλαγή, απόσπασης από την παιδική ηλικία.